WETTELIJKE VERMELDINGEN

Onthaal » WETTELIJKE VERMELDINGEN

Over de website

U bent momenteel verbonden met de website van Polymix. Alle gegevens en informatie op de website www.polymix.fr/benelux worden door Polymix ter beschikking van het publiek gesteld.

Polymix
6 rue de l’Industrie
68126 BENNWIHR-GARE

RCS Colmar B 521 839 332
SAS met een kapitaal van 900.000,00 €

Directeur van de publicatie: Julie FATH
Grafisch ontwerp van de website: Agence Tiz
Technisch ontwerp van de website: 
 Agence Tiz
Hosting: OVH

Bescherming van persoonsgegevens op de website www.polymix.fr/benelux

 • Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten
 • Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden
 • Geen enkele persoonlijke informatie wordt gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze bestemd is. Overeenkomstig de Franse wet “Informatique et Libertés” op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (art. 34) hebt u recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u uitsluitend per post contact met ons opnemen:  Polymix / 6 rue de l’Industrie / 68126 BENNWIHR-GARE

Informatie over browsercookies

De website www.polymix.fr/benelux

kan een cookie op uw computer plaatsen. Een cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren. In het algemeen registreert hij informatie over het browsen van uw computer op onze website (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die wij kunnen lezen tijdens uw latere bezoeken. In dit geval bevat hij de informatie die u net hebt verstrekt. Zo hoeft u bij een volgend bezoek het formulier dat wij u hebben voorgesteld niet opnieuw in te vullen. Deze informatie wordt gedurende 30 minuten op uw computer opgeslagen.

Wij informeren u dat u bezwaar kunt maken tegen de registratie van ” cookies ” door uw browser op de volgende manier te configureren:

Voor Mozilla firefox:

 1. Kies het menu ” Extra ” en vervolgens ” Opties “.
 2. Klik op het icoon ” Privacy “.
 3. Zoek het menu ” Cookies ” en selecteer de opties die u wenst

Voor Microsoft Internet Explorer 7:

 1. kies het menu ” Tools ” en vervolgens ” Internetopties ” (of ” Internet Options ”).
 2. klik op het tabblad „ Privacy ” (ou ” Confidentiality ”)
 3. selecteer het gewenste niveau met de cursor.

Voor Opera 6.0 en hoger:

 1. kies het menu „ Bestand ”> ”Voorkeuren ”
 2. Privacy

Voor Safari:

 1. Kies het menu „ Bestand ”> ”Voorkeuren ”
 2. Klik op het tabblad „ Vertrouwelijkheid ”
 3. Selecteer de opties die geschikt zijn voor u

Messaging

Over het internet verstuurde berichten kunnen worden onderschept. Maak geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie bekend. Als u ons dergelijke informatie wilt meedelen, moet u dat per post doen.

Auteursrecht - Copyright

Deze hele website is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen en animaties. Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, door welk middel dan ook, van de inhoud van de website www.polymix.fr/benelux, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Polymix is onwettig en vormt een inbreuk. Elk gebruik van informatie van de website www.polymix.fr/benelux moet de bron van de informatie vermelden. Het website-adres van Polymix moet in de referentie worden opgenomen. Alle op deze website genoemde handelsmerken zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

Aansprakelijkheid

De inhoud en omgeving van externe websites waarnaar de website www.polymix.fr/benelux kan verwijzen (met name via  “hypertext” -links) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Polymix. Polymix kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elementen die het niet zelf heeft ingevoerd en die het gevolg zouden zijn van ongevoelige externe handelingen. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan niet worden uitgesloten dat er fouten in de inhoud zijn geslopen.

Het raadplegen van de website www.polymix.fr/benelux veronderstelt dat de internetgebruiker de hierboven vermelde voorwaarden aanvaardt.